Taichigong

 

WAT IS TAI CHI /QIGONG

Tai CHI /Qigong is een van de therapievormen van de traditionele chinese geneeskunde.Qi staat voor levensenergie en gong betekend de kunst,vaardigheid.Tai chi/ QIGong oefeningen zijn gericht op het vergroten van de levensenergie (Qi)en levenskracht.

Door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken, gecombineerd met visualisaties brengt tai chi QIgong lichaam en geest in evenwicht.Dit heeft een zeer positieve werking op de gezondheid,zowel preventief als curatief.Tai chi Qigong beoefening heeft als doel de Qi circulatie te stimuleren en daarmee de algehele gezondheid te bevorderen.

Net als alle andere krijgstkunsten en martialartskunsten heeft ook tai chi en Qigong vele en verschillende stromingen en richtingen of stijlen om te beoefenen,een ding is wel duidelijk allemaal met de zelfde doelstelling het bevorderen van ieders persoonlije gezondheid.

 

 

 

                                                         TAI CHI QIGONG HEUVELLAND

 

-Waarom zou ik Qigong tai chi beoefenen,voor wie.(wat doet het met mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid).

-Inhoud elementen,opbouw.

-Hoe ziet het programma eruit(vorm,stijlrichting(en).

-Wat doet het met me als mens en wat levert het me op (resultaat tijdens en na trainingen ).

 

Op al deze vragen ga ik u en uitleg en beschrijving geven om een beter beeld te krijgen wat nou Qigong en tai chi is .

 

Waarom zou je Qigong beoefenen ,tai chi /Qigong werken ontspannend,harmoniserend en vitaliserend op je lichaam en geest.Het is letterlijk meditatie in beweging.Het beoefenen hiervan brengt dus rust en ontspanning en verbeterd de soepelheid van het lichaam.Er wordt tevens gebruik gemaakt van basis technieken uit de martialarts krijgstkunsten waardoor je houding verbeterd,je goed leert aarden/grondenen je letterlijk en figuurlijk steviger in je schoenen staat.

 

Zo is het algemeen bekend en bewezen dat Tai Chi Qigong een gunstig effect hebben op de spieren en gewrichten ,waardoor allerlei klachten aan ons bewegingsapparaat gunstig worden beinvloed(rugklachten,rsi,nek,en schouderklachten ect).Verder blijkt uit onderzoek dat tai chi Qigong een prettige en zachte manier van bewegente zijn bij mensen met chronische aandoeningen zoals allerlei vormen van reuma,whiplash,burn-out verschijnselen.De oefeningen kunnen namelijk worden aangepast en eventueel ook zittend worden uitgevoerd.

Verder ervaar je hoe gezondheid wordt benaderd vanuit oosters perspectief. Beoefening van tai chi Qigong kan jouw gezondheid op vele gebieden positief beinvloeden.Denk hierbij bij voorbeeld aan:

-energie huishouding.

-Ademhaling en bloedsomloop.

-Ontspanning,rust.

-Spieren,pezen en gewrichten.

-Concentratie en geheugen.

-Coordinatie en balans.

 

Met tai chi Qigong leer je jouw eigen energie huishouding reguleren.Ervaar hoe je met aandacht ontspannen beweegt vanuit het centrum van je lichaam en je jouw eigen energie voorraad opbouwt en verder verrijkt.Energie(QI)wordt door regelmatig oefenen verzamelt en zelfs vermeerderd om interne kracht op te bouwen.Qi is eenbasis begrip in de traditionele chinese geneeswijze,waarvan tai chi Qigong beoefening en van de pijlers vormt.Een van de richtlijnen in onze trainingen/workshops is het in evenwicht brengen van innerlijke rust en ademhaling met lichamelijke activiteiten.Bij ons kun je terecht om hier kennis,vaardigheid en ervaring op te doen.Vanuit een frisse ,heldere aanpakoverbruggen we de kloof tussen het chinese idee van gezondheid en een westerse benadering daarvan.

Tai chi Qigong zijn voor een breedpubliek toegangkelijk.Het is niet prestatie gericht en het instap niveau is laagdrempelig.Dat maakthet eigenlijk geschikt voor iedereen,ongeacht de leeftijd of geslacht.Deze chinese bewegingsleer biedt daardoor optimale ruimte om te oefenen na eigen mogelijkheden.Wees realistisch ten aanzien van je eigen gezondheidstoestand.Raadpleeg bij twijfel over deelname eerst vooraf je huisarts.In de beoefening van tai chi Qigong wordt het bevorderen van je gezondheid nagestreefd.Het is echter geen vervanging van bestaande reguliere therapievormen.Over een ding zijn medici en wetenschappers het echter allemaalroerend eens VERANTWOORDE BEWEGING IS GEWOON GOED VOOR DE MENS.

 

WAT IS TAI CHI QIGONG

Qigong is een van de therapie vormen van de traditionele Chinese geneeskunde(tcg).,meestal aangeduid met TCM(traditional Chinese Medicine).Qi staat voor levensenergie gong betekend de kunst,vaardigheid.

Qigong oefeningen zijn gericht op het vergroten van de levensenergie(Qi) en levenskracht letterlijk vertaald betekend Qigong energie werk.

Qigong kun je vertalen als het beheersen van het werken met levensenergie.Vaak ook vertaald als de diepste wijsheid van de chinese martial arts.

Door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken,gecombineerd met visualisaties brengt Qigong lichaam en geest in evenwicht.Dit heeft een zeer positieve werking op je gezondheid,zowel preventief als curatief.

Tai chi is een chinese bewegingsleer die primaire gericht is op het optimaliseren van de gezondheid van de mens.Doel hierbij is het lichaam en geestmet elkaar in overeenstemming te brengen daarom ook wel meditatie in beweging genoemd.Veel mensen kennen de documentaires over china waarin Chinezen in de vroege ochtend uren oefenen in de parken.Kenmerkend is dat de oefeningen of complete sets in slow motion en vloeiend worden uitgevoerd.

Verwant aan elkaaris het tai chi en Qigong daarom zijn ze ook niet los van elkaar te zien en worden de vitaliserende oefeningen van beide stijlrichtingen meestal,of heel vaak gecombineerd.Tai chi en Qigong-beoefening hebben als doel Qi circulatie te stimuleren en daarna de algehele gezondheid te bevorderen.

 

HOE ZIET EEN LES ERUIT

Tijdens de lessen of workshops van tai chi Qigong worden er elementen /oefeningen van tai chi Qigong afwisselend beoefend.

-martialarts Qigong 

-medische Qigong

-taostische Qigong

-tai chi gezondheidsoefeningen.

tijdens de oefeningen liggen de aandachtspunten bij 

- een juiste ademhaling

-het vrij en open maken van energie banen.

-ontspannen van geest en lichaam.

- energie centrum vullen.

De opbouw van de lessenen oefeningenkunnen varieeren en worden aangepast op de groep de basis zal echter gehandhaafd blijven.Verder hoef je in de les niks te onthouden e kun je herlijk ontspannen de docent volgen.Het lichaam blijft in beweging en de oefeningen worden rustig en vloeiend uitgevoerd,waardoor er een groter lichaamsbewustzijn ontstaat.De voortdurende zachte bewegingen ontspannen lichaam en geest verder worden hier ook eenvoudige visualisaties bij gebruikt.Tijdens de lessen/cursussenkomen in en les blok de zelfde bewegingspatronen een aantal keren terug om de herhaling eigen te maken zodat er door herhaling verdieping en groei kan plaats vinden.In onze lessen/cursussen ligt het accent echter niet op de toepassing van de martialarts maar op gezondheid,ontspannen en natuurlijk bewegen.Naast het Taoisme(ying yang)hebben ook boedhisme en Confucianisme en traditionele geneeswijze een basis gelegd voor tai chi /Qigong.De oefeningen kun je met plezier en ontspanning leren,binnen je eigen mogelijkheden,deze oefeningen zijn zo geconstrueerd dat er regelmatig een milde rekkende en strekkende beweging in je lichaam plaats vindt.De bloed en lymfestroom worden hiermee ondersteund en geharmoniseerd,even als de stroom van energie door de meriderianen(energie banen).Er treedeen kalmerende ,ontspannende en ontgiftende werking op.Deze methodeis op het moment al erkend door een aantal Nederlandse geondheid organisaties.

 

WAT IS DE MEERWAARDE VAN QIGONG /TAI CHI TRAINING.

 

Als aller eerste natuurlijk de bevordering van je gezondheid in lichaam en geest.(dit ervaar je niet direct tijdens de trainingen maar indirectna een poos van trainingen).Zo zijn er meer termen die je direct of indirect zult ervaren termen als rust,ruimte( in je hoofd),stilte en verstilling,kalmte,ontspanning,stabiliteit,flexibiliteit en vitaliteit.Ditervarende kan als het tegenwicht fungeren voor de hedendagse stres volle maatschappij,warin prestatiedrang,perfectionisme,en overvolle agenda s de orde van de dag zijnen het natuurlijk gevoel meer en meer buitenspel wordt gezet,tevens wordtje bewustwordingsproces in gang gezet het geen leid tot een hoger bewustzijn.

Veel mensen verlangen na harmonie een gezond lichaam en keuzes te kunnen maken die passend zijn en bijdrage aan een lang leven met een hoge of hogere mate van gezondheid en welbevinden/vitaliteit tijdens en na de lessen.

 

 

 

 

 

 

Doelstelling van onze tai chiQigong  lessen/workshops is als volgt ;een hogere mate van gezondheid welbevinden en vitaliteit van de beoefenaar.

 

momenteel vindt onze reguliere tai chi /Qigong les plaats op maandagavond van 19.00-20.00uur.

(er zijn nog enkele plekken beschikbaar).

locatie :tienbunderweg 1 wijlre.

buiten onze reguliere lessen is er ook de mogelijkheid om ons in te huren voor een workshop of gezondheidstraining dit kunnen wij aanbieden aan bedrijven, instellingen ,organisatie's .

 

voor meer info van onze reguliere training of workshops mail onderstaand adres.

rjmnelissen@home.nl.

bjzd-01 trainingstijden-02